plongée double                                                                               15 000 xpf                        125 EUR

plongée simple                                                                                 8 000 xpf                           67 EUR

PLONGEE EXERCICE                                                                            10 000 XPF                        84 EUR

forfait club 10 plongées                                                         70 000 xpf                       587 EUR

PASS INTER ILES TEMOANA 10 PLONGEES                             72 000 XPF                       604 EUR

Plongée privée ( 1 / 5 personnes ):                                      90 000 xpf                      755 EUR

Baptême privé    ( max 2 personnes) :                                30 000 xpf                       252 EUR

Baptême                                                                                                  9000 xpf                            76 EUR

Formation Niveau 1  :                                                                   40 000 xpf                        335 EUR

Formation PE40  :                                                                            35 000 xpf                        294 EUR

4 dernieres plongées PADI Open Water :                     35 000 xpf                        294 EUR

Certification PADI                                                                          6 000 xpf                           50 EUR

Snorkeling  (mini 4 personnes)                                           5 000 xpf                          42 EUR